Beijer Tech

Beijer Tech är vår industrihandelsverksamhet som ingår i koncernen sedan 2010. Bolaget arbetar med värdeskapande försäljning. Med det menas produkter och tjänster som bidrar till att stärka kundens totalekonomi, exempelvis genom att förbättra utfallet i en process, höja kvaliteten på en produkt, ge kostnadsbesparingar eller lägre miljöbelastning. På senare år har andelen kundanpassade och egentillverkade produkter ökat, bland annat genom de förvärv som gjorts.

Kort om Beijer Tech

Verksamhet: Beijer Tech är en koncern med självständiga handelsbolag som arbetar under egna varumärken och representerar ledande tillverkar. Genom förvärv har även andelen av egentillverkade produkter ökat. Koncernen finns på 15 platser i Norden och är marknadsledande på flera områden.

Affärsområden: Industriprodukter och Flödesteknik.

Erbjudande/sortiment: produkter från ledande tillverkare, främst tekniska komponenter, förbrukningsmaterial och maskiner (Industriprodukter). Slang, slangtillbehör och hydraulik och gummiduk, tätningar och annat industrigummi (Flödesteknik).

Kunder/marknader: industriföretag inom ytbehandling, gjuterier, stål- och smältverk och offshore (Industriprodukter). Industrikunder, större tillverkare (OEM) och specialiserade återförsäljare (Flödesteknik).

Konkurrensfördelar: spetskompetens om hur produkter och tjänster kan förbättra kundens produktivitet. Ökad andel kundanpassade produkter. Inom flödesteknik är även det kompletta sortimentet en styrka.

Omsättning: 1 080 Mkr

Antal anställda: 313

Vd: Staffan Johansson

Läs mer: beijertech.se

Staffan Johansson, vd Beijer Tech

Staffan Johansson, vd Beijer Tech om 2019:

»Ett rekordår för Beijer Tech«

Flertalet verksamheter har gått bättre än målen som sattes upp för 2019. Det gör att Beijer Tech levererar ett rekordresultat för året. Företaget har gynnats av den starka svenska industrikonjunkturen och även av återhämtningen inom offshore i Norge.

Sammanfatta utvecklingen under 2019.

Vi har haft en relativ volymtillväxt och tagit marknadsandelar, exempelvis inom Lundgrens samt i Norge och Danmark. Även Svebab har utvecklats starkt. Samtidigt har vi kunnat hålla nere kostnaderna, vilket bidragit till den positiva utvecklingen. Beijer Tech arbetar decentraliserat. Det ger lokala chefer ett stort eget ansvar när det gäller att utveckla affärsmannaskapet.

Industriprodukter har gjort en turnaround på senare år – vad har kännetecknat 2019?

Som nämnts sticker Danmark och Norge ut. I Norge kom offshoremarknaden tillbaka efter några svaga år, vilket ökat efterfrågan på Norsprays tjänster. I Danmark har vi en otroligt duktig säljorganisation, som är en viktig förklaring till den fina utvecklingen där.

Ni har gjort flera förvärv – ge en bakgrund.

Det har varit intensivt och förvärven har genomförts på ett bra sätt. Även här vill jag anknyta till vårt decentraliserade arbetssätt. Det gör att nya företagsköp inte tar så mycket kraft från central nivå, utan kan integreras på ett smidigt, effektivt sätt. Inom affärsområdet Flödesteknik vill vi öka internationaliseringen och det är mot den bakgrunden man ska se köpet av Codan. Den norska marknaden passar väl in geografiskt och strategiskt och kan till stor del försörjas från Lundgrens centrallager i Göteborg. Förvärvet i Finland ger oss en större kritisk massa, vilket skapar nya möjligheter när det gäller att tjäna pengar, attrahera nya medarbetare och öka tillväxten. Via köpet av Encitech knyts nya områden till Beijer Tech. Förvärvet speglar att vi ska vara en bred plattform för välskötta företag inom industriell tillverkning och handel.

Hur ser kravbilden ut vid förvärv – var kommer värdeskapandet in?

Alla bolag ska ha en långsiktigt uthållig affär med tillväxtpotential. De ska inte vara beroende av ett fåtal kunder. Ett tredje krav är att bolagen erbjuder höga kundvärden, som ger en stark kundrelation. Ett exempel på kundvärden i befintliga verksamheter är den höga tillgänglighet och leveranssäkerhet våra bolag erbjuder. Kunderna vet att vi har produkterna »på hyllan« och att deras produktion inte stannar eftersom de får snabba leveranser från oss. Hög kompetens är ytterligare ett krav, vilket vi också har i våra företag. Många medarbetare har varit länge i både verksamheten och branschen. Det ger en kontinuitet gentemot kunderna som lär känna våra medarbetare och upplever att de får bra och snabba svar på sina förfrågningar.

Ni ska öka andelen tillverkning och förädling – status här?

Vi befinner oss på en resa mot högre värdeskapande, där tillverkning och förädling är något vi vill se bland förvärven. Den här resan har fortsatt också 2019, exempelvis genom förvärven av Encitech och KTT Tekniikka. Under våren färdigställdes också den nya anläggningen i Tyresö utanför Stockholm, där Lundgrens och Packningar & Plast integrerats och där vi bland annat tillverkar packningar och tätningar. Investeringar har gjorts i en ny maskinpark och vi har anställt nya medarbetare med spetskompetens inom tillverkning. Det är samma insatser som tidigare gjorts i Svebab och som lyft produktionen där. I bägge fallen rör det sig om ett kompetensskifte inom tillverkning, som gör att vi kan ta fler och mer avancerade affärer.

Vad är i fokus inför 2020?

Det kommer att vara viktigt med ett starkt säljfokus eftersom vi ser att efterfrågan saktar in. Vi gör också satsningar på digitalisering. Med det följer att rutiner inom allt från lagerhållning till försäljning förenklas så vi kan serva kunderna på ett ännu bättre sätt. Vi flyttar dessutom fram positionerna inom e-handel, där industrihandeln ligger efter konsumentmarknaden vad gäller snabbhet och enkelhet. Här satsar vi på lösningar som bland annat ska korta leveranstiderna. Vi kommer även fortsätta vara aktiva och leta nya förvärv, som breddar och kompletterar verksamheterna i Beijer Tech.

Staffan Johansson, vd Beijer Tech

Beijer Techs affärsområden

Industriprodukter

Industriprodukterna finns i hela Norden. Den största marknaden är Sverige som står för 60 procent av försäljningen. I affärsområdet finns fyra stora koncept: Karlebo (gjuterimaskiner, pressgjutning, 3D-printning), Beijers (gjuteriförnödenheter, eldfast och slip), Tebeco (blästring, slipning, avgradning) och PMU (industriservice, automation). Övriga verksamheter är Encitech (elektronikkomponenter), norska Norspray (ytbehandling), danska Preben Z (ytbehandling) och finska Beijer (gjuteri).

Flödesteknik

Den största verksamheten är Lundgrens som finns över hela Sverige. En stark konkurrensfördel är sortimentet med flödestekniska produkter och industrigummi som innehåller 35 000 artiklar. Lundgrens erbjuder även allt fler kundanpassade och egentillverkade komponenter. Andra verksamheter med egen produktion är Svebab som tillverkar brand- och industrislang och Packningar & Plast som är specialiserat på kundanpassade packningar, tätningar och plastdetaljer.