Lesjöfors

Lesjöfors är Beijer Almas största företag som genom åren växt kraftigt, främst via internationella förvärv. Lesjöfors ingår i koncernen sedan 1992, tillverkar fjädrar, tråd och banddetaljer och är en fullsortimentsleverantör som erbjuder både standardprodukter och specialtillverkade komponenter. Lesjöfors är störst i Norden och en ledande fjädertillverkare i Europa. Dessutom ett av få företag som via förvärv konsoliderar industrifjädermarknaden.

Kort om Lesjöfors

Verksamhet: en global tillverkare av fjädrar, tråd- och banddetaljer som har en bred internationell verksamhet med 26 tillverkande enheter i 13 länder och försäljning på 60 marknader.

Affärsområden: Industri och Chassifjädrar.

Erbjudande/sortiment: standardsortiment av industrifjädrar och utveckling av kundunika produkter (Industri). Utbytesfjädrar till europeiska och asiatiska personbilar samt lätta lastbilar (Chassifjädrar).

Kunder/marknader: industriföretag i de flesta sektorer i Sverige, övriga Skandinavien, Storbritannien, Tyskland, Kina samt Nordamerika (Industri). Distributörer av reservdelar i Storbritannien, Tyskland, Ryssland, Sverige och övriga Skandinavien (Chassifjädrar).

Konkurrensfördelar: brett sortiment och stort fjäderkunnande som säkrar kundanpassning i hela produktionsprocessen (Industri). Egen tillverkning, komplett sortiment och hög leveransprecision (Chassifjädrar).

Omsättning: 2 564 Mkr

Antal anställda: 1 742

Vd: Ola Tengroth

Läs mer: lesjoforsab.com

Ola Tengroth, ny vd på Lesjöfors och Kjell-Arne Lindbäck

Ola Tengroth, ny vd på Lesjöfors, och Kjell-Arne Lindbäck om 2019:

»Ett tuffare år än förväntat«

Ett år med en svagare utveckling, men också med ett nytt förvärv och byte på vd-stolen. Efter 23 år går Kjell-Arne Lindbäck i pension och efterträds av Ola Tengroth. Ola betonar vikten av att vidareutveckla de styrkor och fina verksamheter som finns i Lesjöfors.

Allra först Ola – berätta lite om dig själv.

Ola: I botten är jag maskiningenjör och har även en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Jag började yrkeskarriären i verkstadsbranschen, men har under lång tid arbetat i olika chefsjobb i kemiindustrin. Som chef och vd ser jag mig som en jordnära person som gillar praktiskt affärsmannaskap – alltså göra affärer på ett rakt, enkelt sätt, utan formalism.

Vad lockade dig till Lesjöfors?

Ola: Långsiktigheten och att det är ett fint, starkt bolag med en intressant utveckling. Även kulturen lockade mig med den decentraliserade styrmodellen. Jag tror på att delegera ansvar eftersom den typen av styrning ofta ger en fantastisk effekt. Personligen känns det också roligt att komma tillbaka till verkstadsindustrin.

Sammanfatta utvecklingen inom Industri 2019.

Kjell-Arne: 2019 blev ett tuffare år än vad vi hade förväntat. Året inleddes starkt på flertalet marknader, men sedan följde en viss avmattning. Undantagen var Tyskland och Asien, som hela året påverkats starkt av nedgången i fordonsindustrin. Denna industri är inne i en omställning, där övergången till eldrivna fordon verkar dämpa aktiviteten i den traditionella tillverkningen. Detta har minskat efterfrågan i Tyskland relativt kraftigt och öppnat för kraftfulla åtgärder från vår sida. Positionen i Norden är alltjämt stark och här har vi en rad nya projekt som kompenserar för nedgången på fordonssidan.

Chassifjädrar har försvagats – ge en bakgrund?

Kjell-Arne: Verksamheten är säsongsberoende och kan även variera år från år, bland annat med hänsyn till hur hårda vintrarna är. Till bilden nu hör att 2017 och 2018 var två rekordår. Under 2019 minskade efterfrågan och det gör att det tar lite tid innan vi är tillbaka på normala nivåer. Men när efterfrågan återhämtar sig igen tror jag att vi går ut som vinnare. Då tror jag dessutom att vi kan ta marknadsandelar, dels tack vare åtgärder som vidtagits, dels genom de skalfördelar vi har i verksamheten.
Ola: Det finns heller ingenting som tyder på att vi tappat position 2019, vilket är viktigt. Min bild är också att Lesjöfors ligger i framkant när det gäller att hantera svängningar i denna verksamhet. Detta genom att vara snabbrörligt, hela tiden följa utvecklingen och göra rätt kostnadsanpassningar i rätt tid.

Ytterligare förvärv har gjorts 2019 – hur stärker det Lesjöfors?

Kjell-Arne: Holländska Spibelt matchar vartenda kriterium vi satt upp för ett bra förvärv. Det finns en bredd vad gäller kunder och artiklar. Vi tillförs också en ny nisch som är applikationer för transportband. Detta förvärv är en succé som överträffat förväntningarna och stärker positionen i Centraleuropa.

Vilken betydelse har förvärv och vilken är ambitionen framåt?

Kjell-Arne: Det har betytt otroligt mycket för Lesjöfors som byggt upp en position och ett nätverk globalt. Vi har även etablerat ett förtroende gentemot kunderna, som vet att vi idag kan serva dem överallt med ett brett utbud av produkter.
Ola: Och detta är en resa vi ska fortsätta. Parallellt med satsningar på organisk tillväxt har vi stor aptit på nya förvärv och flera ligger redan på ritbordet. I det här arbetet ska vi samtidigt vara kräsna för att hitta fram till precis de verksamheter som passar in i portföljen.

Kjell-Arne, du lämnar som vd efter mer än 20 år – vad är du mest nöjd med att ha uppnått?

Kjell-Arne: Att vi kunnat vidareutveckla de egna produktkoncept inom Industri och Chassifjädrar, som en gång togs fram av duktiga medarbetare i Lesjöfors. En annan sak är att vi förvärvat många fina bolag som gjort oss globala.

Ola – vad fokuserar du på 2020?

Ola: Att vidareutveckla de styrkor och fina verksamheter som finns i Lesjöfors. Därtill krävs ett antal konkreta åtgärder som följer av den svagare utvecklingen i vissa delar av verksamheten. Här gäller det att visa handlingskraft och få saker gjorda.

Ola Tengroth, ny vd på Lesjöfors och Kjell-Arne Lindbäck

Lesjöfors affärsområden

Chassifjädrar

Utbytesfjädrarna säljs på reservdelsmarknaden för personbilar och lätta lastbilar. Dom är en del av fordonens fjädringssystem och bidrar till både säkerhet och köregenskaper. Kunderna har tillgång till mer än 5 500 modeller i ett komplett sortiment som varje år utökas med mellan 300 och 500 produkter. Lesjöfors kontrollerar allt från design till tillverkning. Via effektiv lagerhållning och distribution levereras fjädrar till kunder i hela Europa inom 24 timmar.

Industri

Produkterna används inom nästan hela industrisektorn och är ofta anpassade för att matcha speciella kundbehov. Det ger sortimentet en unik bredd med mängder av variationsmöjligheter. Arbetet med konstruktion, tillverkning och support är småskaligt och görs nära kunden vid fabrikerna. Det banar väg för en målinriktad, kostnadseffektiv produktion, där tekniska säljare och maskinoperatörer har nyckelroller i att ta fram rätt fjäder, tråd- eller banddetalj.