AHEAD OF THE 2021 AGM

Årsstämman kommer att hållas tisdagen den 23 mars 2021.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman ska skriftligen begära detta hos styrelsen (adress: Beijer Alma AB, Att: Styrelsen, Box 1747, 751 47 Uppsala) senast den 2 februari 2021.

DOCUMENTATION

Documentation will be published on an ongoing basis.