Ett hållbart Beijer Alma. Många medverkar till att göra verksamheten hållbar. Koncernledning, vd:ar, hållbarhetsansvariga och fabrikschefer i dotterbolagen har tillsammans satt mål som följs upp och kopplas till olika förbättringsinsatser.

Tankar om hållbarhet. Möt några av våra medarbetare runt om i världen, som delar med sig av sina tankar kring hållbarhet.

Arbetet i praktiken. Läs mer om hur koncernen och dotterbolagen arbetar med hållbarhet.