Ett hållbart Beijer Alma. Många medverkar till att göra verksamheten hållbar. Koncernledning, vd:ar, hållbarhetsansvariga och fabrikschefer i dotterbolagen har tillsammans satt mål som följs upp och kopplas till olika förbättringsinsatser.

Tankar om hållbarhet. Möt några av våra medarbetare, som delar med sig av sina tankar kring hållbarhet.

Arbetet i praktiken. Läs mer om hur koncernen och dotterbolagen arbetar med hållbarhet.