Ägare

Enligt ägarförteckningen per den 30 september 2020.

Största ägarna

Ägare Aktieantal Varav A Varav B Röstantal Aktiekapital % Röster %
Anders Wall Stiftelser 8 238 940 1 548 400 6 690 540 22 174 540 13,7 18,5
Anders Wall med familj och företag 7 026 240 3 843 200 3 183 040 41 615 040 11,7 34,8
Verdipapirfond Odin Sverige 5 600 072 5 600 072 5 600 072 9,3 4,7
Lannebo Fonder 4 275 136 4 275 136 4 275 136 7,1 3,6
Handelsbanken Fonder 2 952 707 2 952 707 2 952 707 4,9 2,5
Didner & Gerge Fonder 2 601 619 2 601 619 2 601 619 4,0 2,0
Fjärde AP-fonden 1 899 597 1 899 597 1 899 597 3,2 1,6
Swedbank Robur Fonder 1 852 992 1 852 992 1 852 992 3,1 1,6
JP Morgan Bank 1 407 568 1 407 568 1 407 568 2,3 1,2
Göran W Huldtgren med familj och bolag 958 122 613 266 344 856 6 477 516 1,6 5,4
Skandia Fonder 802 179 802 179 802 179 1,3 0,7
Livförsäkringsbolaget Skandia 771 066 771 066 771 066 1,3 0,6
Öhman Fonder 718 638 718 638 718 638 1,2 0,6
BNY Mellon SA/NV 599 210 599 210 599 210 1,0 0,5
Övriga 20 558 114 590 134 19 967 980 25 869 320 34,0 21,5
Summa 60 262 200 6 595 000 53 667 200 119 617 200 100,0 100,0

Aktieägarna

15 696

antal aktieägare

62,8%

andelen institutionellt ägande av kapitalet är 62,8 procent och av rösterna 43,3 procent.

19,0%

utländskt ägande av kapitalet är 19,0 procent och av rösterna 9,6 procent.

Ägarstruktur

Storleksklasser Ägarantal Ägarandel % Aktieantal varav serie A varav serie B Aktieandel % Röstandel %
1–500 12 390 79,0 1 266 640 1 266 640 2,1 1,1
501–5 000 2 810 17,9 4 409 032 4 409 032 7,3 3,7
5 001–10 000 217 1,4 1 574 304 1 574 304 2,6 1,3
10 001–20 000 114 0,7 1 651 078 24 066 1 627 012 2,7 1,6
20 001–50 000 69 0,4 2 145 049 97 002 2 048 047 3,6 2,5
50 001–100 000 33 0,2 2 403 275 349 846 2 053 429 4,0 4,6
100 001– 63 0,4 46 812 822 6 124 086 40 688 736 77,7 85,2
Summa 15 696 100,0 60 262 200 6 595 000 53 667 200 100,0 100,0