Aktien är noterad på

NASDAQ OMX

Stockholm Mid Cap-lista.


Aktiekapitalvärde Mkr (2019)
Kvotvärde kr (2019)
Omsättning aktier (2019)
Omsättning aktier i % (2019)

Inga utestående konvertibla företagslån eller optioner.

125,5
2,08
6 449 445
12,1


Aktieägare i slutet av september 2020:
15 696
Institutionella ägare: 62,8 procent
Utländska ägare: 19,0 procent

15 696


ANALYTIKER

Analytiker som bevakar och analyserar Beijer Alma:

Nordea
Carl Ragnerstam

Carnegie
Mikael Löfdahl

Erik Penser Bankaktiebolag
Johan Widmark