INFÖR ÅRSTÄMMAN 2021

Årsstämman kommer att hållas tisdagen den 23 mars 2021, klockan 18.00 på Uppsala Konsert och Kongress i Uppsala. Inför den kommer du att kunna anmäla dig här på webben.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman ska inkomma med ett sådant förslag till styrelsens ordförande (adress: Årsstämman, Beijer Alma AB, Box 1747, 751 47 Uppsala) i god tid före offentliggörande av kallelsen till stämman, vilken beräknas publiceras den 17 februari 2021. Förslaget bör ha inkommit senast den 3 februari 2021.

DOKUMENTATION

Dokumentation kommer att publiceras löpande.