Året 2018

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

4 409

Faktureringen ökade med 11 procent till 4 409 Mkr (3 971).

7,78

Vinsten per aktie blev 7,78 kr (6,44).


609

Resultatet efter finansnetto blev 609 Mkr (517).

14%

Orderingången ökade med 14 procent till 4 615 Mkr (4 031).


5,10

Styrelsen föreslår en utdelning på 5,10 kr (4,75).

14,1%

Rörelsemarginalen blev 14,1 procent (13,3).


Fakturering (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Fakturering}{title:2014,value: 3298}{title:2015,value:3522}{title:2016,value:3528}{title:2017,value:3972}{title:2018,value:4409}]
Resultat efter finansnetto (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Rörelseresultat}{title:2014,value:424}{title:2015,value:467}{title:2016,value:447}{title:2017,value:517}{title:2018,value:609}]

Hållbarhetsrapport

I år är vår hållbarhetsrapport integrerad med årsredovisningen. För oss är kopplingen mellan framgångsrika affärer och ansvarsfullt företagande självklar. Förutom att det bidra till en bättre värld skapar hållbarhetsarbetet nya affärsmöjligheter, sänker kostnaderna, minskar riskerna och gör att vi kan möta krav och förväntningar från intressenter både i och utanför koncernen.
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete
Läs om hållbar ekonomi


DOTTERBOLAGET LESJÖFORS

 • Rörelseresultatet var 531 Mkr (477).
 • Rörelsemarginalen var 20,2 procent (20,3).
 • Orderingången ökade med 9 procent.
 • Försäljningen uppgick till 2 625 Mkr (2 351).
 • Industri – stor andel nya affärer i Asien.
 • Chassifjädrar – investeringar i Storbritannien ökar tillverkningskapaciteten med 50 procent.

Läs mer om Lesjöfors


DOTTERBOLAGET HABIA CABLE

 • Rörelseresultatet var 57 Mkr (42).
 • Rörelsemarginalen var 6,6 procent (5,2).
 • Försäljningen uppgick till 870 Mkr (809).
 • Orderingången ökade med 29 procent.
 • Telecom - stark efterfrågan första halvåret.
 • Övrig industri – genombrott för offshore.

Läs mer om Habia Cable


DOTTERBOLAGET BEIJER TECH

 • Faktureringen uppgick till 913 Mkr (811).
 • Rörelsemarginalen var 6,6 procent (5,8).
 • Rörelseresultatet var 60 Mkr (47).
 • Orderingången ökade med 18 procent.
 • Industri – ökad försäljning av maskiner och förnödenheter.
 • Flödesteknik – tydlig resultatförbättring i samtliga verksamheter.

Läs mer om Beijer Tech