Flerårsöversikt 20092020

Klicka i tabellen för att visa relevant data.
Du kan också begränsa ditt val genom att välja år.

Kompletterande nyckeltal till årsredovisningen 2019

I tioårsöversikten på sid 17 i årsredovisningen 2019 presenterar Beijer Alma ett antal nyckeltal för analys av trender och resultat. Några av nyckeltalen är inte direkt hämtade ur, eller enkelt avstämbara mot, koncernens finansiella rapporter enligt IFRS eller årsredovisningsnoterna och beräkningen för åren 2018 och 2019 presenteras därför i pdf:en för nyckeltal

Flerårsöversikt – klicka nedan för att visa relevant data ovan.

Mkr 202020192018201720162015201420132012201120102009
Nettoomsättning 4 249,8 4 621,7 4 408,8 3 971,5 3 527,5 3 521,9 3 298,2 3 066,5 2 779,7 2 830,1 2 290,1 1 571,2
Rörelseresultat 544,8 582,6 622,8 528,4 455,2 477,3 427,5 396,3 372,3 441,4 406,3 238,2
Finansnetto –29,6 –25,2 –13,6 –11,0 –8,1 –10,4 –3,9 –11,6 –10,5 –12,7 –7,5 –11,7
Resultat efter finansnetto 515,2 557,4 609,2 517,4 447,0 466,9 423,6 384,7 361,8 428,7 398,8 226,5
Skatt –118,3 –126,6 –140,4 129,1 –119,4 –113,2 –104,3 –95,7 –93,3 –115,8 –112,3 –64,1
Redovisat resultat 396,9 430,8 468,8 388,3 327,6 353,7 319,3 289,0 286,5 312,9 286,5 162,4
Anläggningstillgångar 2 388,8 2 261,6 1 676,8 1 551,5 1 504,8 1 314,2 1 347,0 1 192,5 1 111,7 927,4 820,3 616,6
Omsättningstillgångar 2 295,6 2 293,3 2 051,9 1 883,8 1 646,4 1 555,6 1 396,7 1 355,5 1 283,1 1 273,4 1 155,5 773,6
Eget kapital 2 517,9 2 413,2 2 231,8 1 991,1 1 901,5 1 835,3 1 744,8 1 610,9 1 519,5 1 482,9 1 394,5 985,9
Långfristiga skulder och avsättningar 918,4 785,8 270,4 219,7 309,0 262,3 313,9 299,2 323,5 171,0 140,2 100,0
Kortfristiga skulder 1 261,8 1 351,8 1 222,3 1 220,6 939,9 768,5 681,3 634,3 549,1 544,2 438,4 301,2
Balansomslutning 4 684,4 4 554,9 3 728,7 3 435,3 3 151,2 2 869,8 2 743,7 2 548,0 2 394,7 2 200,8 1 975,8 1 390,2
Kassaflöde 174,5 102,7 229,3 186,5 173,6 251,8 146,0 200,0 130,1 152,0 168,3 215,8
Avskrivningar 239,7 230,7 138,5 130,5 117,3 110,6 98,7 86,7 78,7 76,3 70,7 71,4
Nettoinvesteringar exkl. företagsförvärv 124,5 203,0 205,2 125,9 203,6 135,8 140,0 126,3 70,5 89,2 55,2 60,5
Sysselsatt kapital 3 706,6 3 599,1 2 962,7 2 727,8 2 488,2 2 281,5 2 125,8 1 957,0 1 815,8 1 729,4 1 541,7 1 122,2
Nettoskuld 572,6 720,9 439,6 408,7 313,1 194,1 189,8 92,3 56,8 –22,5 –91,2 –59,5

Nyckeltal – klicka nedan för att visa relevant data ovan.

Nyckeltal (%)
Bruttomarginal 30,4 29,8 31,2 31,8 32,5 32,8 32,4 32,4 33,7 34,8 37,7 36,4
Rörelsemarginal 12,8 12,6 14,1 13,3 12,9 13,6 13,0 12,9 13,4 15,6 17,7 15,2
Vinstmarginal 12,1 12,1 13,8 13,0 12,7 13,3 12,8 12,5 13,0 15,1 17,4 14,4
Soliditet 53 53 60 58 60 64 64 63 64 67 71 71
Nettoskuldsättningsgrad 23,0 30 20 20 17 11 11 6 4 –2 –6 –6
Avkastning på eget kapital 16,5 18,9 22,5 20,7 18,7 20,3 19,7 19,2 17,8 21,8 24,7 17,2
Avkastning på sysselsatt kapital 14,9 17,8 22,0 20,8 19,1 21,7 21,3 21,1 21,2 26,4 30,6 21,2
Räntetäckningsgrad, ggr 17,9 22,1 39,9 42,5 56,8 41,8 41,3 28,9 27,5 27,5 43,3 18,7
Medeltal antal anställda st 2 585 2 658 2 610 2 546 2 340 2 262 2 124 2 110 1 831 1 687 1 397 1 146
Vinst per aktie efter skatt, kr 6,58 7,15 7,78 12,89 10,87 11,74 10,60 9,59 8,91 10,38 9,51 5,92
Utdelning per aktie, kr 3,00 2,50 5,10 9,50 9,50 9,50 8,50 8,00 7,00 7,00 7,00 5,00

I denna och alla andra tabeller är åren från och med 2005 beräknade enligt IFRS och tidigare år enligt dåvarande redovisningsprinciper.

NÄSTA RAPPORT

Nästa delårsrapport för Q2 släpps den 20 augusti för perioden januari–juni.
Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium