Kalendarium

EKONOMISK INFORMATION UNDER 2019/2020
13 februari 2019 Bokslutskommuniké 
28 mars 2019 Årsstämma*
6 maj 2019 Delårsrapport: januari–mars
16 augusti 2019 Delårsrapport: januari–juni
24 oktober 2019 Delårsrapport: januari–september
14 februari 2020 Bokslutskommuniké
25 mars 2020 Årsstämma

* Utskick av årsredovisning till aktieägare sker omkring den 15 mars.