Pressmeddelanden

Pressmeddelande 2019-09-27

Ola Tengroth blir ny vd för Lesjöfors

Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors har i flera årtionden växt internationellt och uppvisat en stark, lönsam tillväxt under ledning av Kjell-Arne Lindbäck, som går i pension efter årsskiftet. Ny vd blir Ola Tengroth.

Nyheter 2019-08-15

Halvårsrapport 2019

Ökad förvärvsaktivitet kompenserade delvis för minskande efterfrågan mot slutet av kvartalet

Pressmeddelande 2019-07-31

Nytt antal röster i Beijer Alma AB

Antalet röster i Beijer Alma AB har under juli månad förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 5 000 A-aktier till 5 000 B-aktier. Omvandlingen har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2015.

Pressmeddelande 2019-06-05

Beijer Tech köper finska KTT Tekniikka

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har idag, via sitt finska dotterbolag Beijer Oy, förvärvat aktierna i KTT Tekniikka Oy.

Pressmeddelande 2019-05-13

Lesjöfors köper Tribelt och De Spiraal i Holland

Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors AB har idag förvärvat aktierna i Spibelt Beheer B.V. där bolagen Tribelt och De Spiraal ingår.

Nyheter 2019-05-06

Hög aktivitet under inledningen av året, men med blandad efterfrågesituation inom kundsegmenten.

Efterfrågan har i huvudsak varit fortsatt stark för Beijer Almas verksamheter framförallt i Europa och USA. I Tyskland och Kina påverkar dock en svagare fordonsindustri helhetsbilden och kostnadsanpassningar har genomförts. Orderingången sjönk under kvartalet med 10 procent i jämförelse med fjolåret då Habia tecknade en stor offshoreorder på 100 Mkr. Nettoomsättningen steg med 3 procent med ett i stort sett oförändrat resultat. Orderingången från industrin i Norden, som påverkar alla våra dotterbolag, var fortsatt stark. Kassaflödet var något lägre som ett resultat av genomförda förvärv.

Pressmeddelande 2019-05-03

Beijer Tech köper norska Codan AS

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har idag, via Lundgrens Sverige AB, ingått avtal om att förvärva aktierna i Codan AS i Norge av norska Albert E. Olsen AS.

Pressmeddelande 2019-03-05

Beijer Tech köper Encitech

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har idag ingått avtal om att förvärva aktierna i Encitech Connectors AB i Halmstad.

Pressmeddelande 2019-02-18

Valberedningens förslag till Beijer Almas årsstämma 2019

Inför årsstämman den 28 mars 2019 föreslår Beijer Almas valberedning följande:

Pressmeddelande 2019-02-18

Årsstämma i Beijer Alma AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Alma AB (publ) (556229-7480) kallas till årsstämma torsdagen 28 mars 2019, kl. 18.00, i Stora salen, Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala.

Nyheter 2019-02-13

God avslutning på bästa året hittills

Koncernen Beijer Almas verksamhet i Norden, Europa, USA och Asien har generellt verkat i en miljö av fortsatt stark efterfrågan. 

Pressmeddelande 2019-01-04

Nytt antal röster i Beijer Alma AB

Antalet röster i Beijer Alma AB har under november månad förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 5 000 A-aktier till 5 000 B-aktier. Omvandlingen har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2015.

Pressmeddelande 2018-12-10

Beijer Tech köper finska Uudenmaan Murskaus

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har idag ingått avtal om att förvärva inkråmet i finska Uudenmaan Murskaus. 

Nyheter 2018-10-25

Ännu ett starkt kvartal

Kvartalet var starkt och präglades av hög aktivitet och efterfrågan. Detta gav utslag i en tillväxt, jämfört med föregående år, av såväl orderingång som fakturering på 15 procent, varav 10 procent är organiskt. 

Pressmeddelande 2015-11-10

Lesjöforsfjädrar i innovativ solbil

Lesjöfors sponsrar innovativ solbil med chassifjädrar.