Beijer Alma är en börsnoterad industrigrupp. Koncernen äger och utvecklar industriföretag som har potential att växa lönsamt på internationella marknader. De tre dotterbolagen arbetar med komponenttillverkning och industriell handel. Tillsammans har de försäljning på 60 marknader.

KONCERNEN I KORTHET

Verksamhet: koncernbolagen arbetar med industriella kunder, där många produkter och tjänster anpassas till specifika behov. Det ger produkterna ett högre kundvärde och bidrar starkt till att koncernen kan växa på ett lönsamt sätt.

Dotterbolag: Lesjöfors (utveckling/tillverkning av fjädrar, tråd och banddetaljer), Habia Cable (utveckling/tillverkning av specialkabel) och Beijer Tech (industriell handel och tillverkning).

Marknad: kunderna finns i sektorer som fordon, verkstad, infrastruktur, telekom, energi, försvar och offshore. De viktigaste geografiska marknader är Skandinavien, övriga Europa, Asien och Nordamerika.

Aktien är noterad på

NASDAQ OMX

Stockholm Mid Cap-lista. Mer om aktien


4 250 Under 2020 var nettoomsättningen 4 250 Mkr.


77% 77 procent av försäljningen ligger utanför den svenska hemmamarknaden.


2 500 Koncernen har ca 2 500 medarbetare.


Vd och koncernchef: Henrik Perbeck

Beijer Almas verksamhet internationellt

Se våra produktionsenheter, lager och säljkontor runt om världen.

Lesjöfors, karta Habia Cable, karta Beijer Tech, karta